Ομάδα αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης φοιτητών

By on October 19, 2017. Posted in . Tagged as , , , , , , .

Οι ομάδες αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης φοιτητών στόχο έχουν να βοηθήσουν τους φοιτητές να διερευνήσουν προσωπικά ενδιαφέροντα, να απαντήσουν σε προβληματισμούς τους, να προσανατολιστούν για τις μελλοντικές τους επιλογές.

Κάθε ομάδα αποτελείται από 6 ως 10 άτομα και προβλέπονται 10 συναντήσεις συνολικά.

Η συμμετοχή στην ομάδα είναι δωρεάν.

Περισσότερα εδώ:
groups-personal-growth-and-development-2