Τρίτος Κύκλος Εξειδικευμένης Θεματολογίας

By on October 16, 2018. Posted in , . Tagged as , , , , , , , , , , , .

Το Παράρτημα Μακεδονίας της ΕΕΕΣ στην προσπάθεια του να προσφέρει, όσο είναι δυνατό, εμπεριστατωμένη εκπαίδευση ανακοινώνει την έναρξη ενός ανεξάρτητου κύκλου σεμιναρίων.

Τα σεμινάρια αφορούν στους τριτοετείς εκπαιδευόμενους και σε όσους έχουν ολοκληρώσει τη ΓΣΘ εκπαίδευση ή έχουν συναφή εμπειρία με τη ΓΣΘ. Ο Κύκλος αυτός είναι ανεξάρτητος από το βασικό κορμό μαθημάτων και περιλαμβάνει ειδικές περιοχές της ψυχολογίας που λόγω χρονικών περιορισμών δεν μπορούν να μπουν στον κύριο άξονα της εκπαίδευσης ή δεν είναι δυνατή η εμβάθυνση τους.

Ο κύκλος αυτών των σεμιναρίων πρόκειται να ξεκινήσει τον προσεχή Νοέμβρη, με μία εισήγηση το μήνα. Η ημέρα θα είναι Σάββατο, 15:00 – 19:00 και ο τόπος διεξαγωγής του ο χώρος της Εταιρείας , Ερμού 48, 6ος ορφ.

Παρέχεται η δυνατότητα για εξ αποστάσεως παρακολούθηση, εφόσον υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι οι οποίοι δυσκολεύουν την προσέλευση στα σεμινάρια.

Το κόστος παρακολούθησης όλων των σεμιναρίων ανέρχεται σε 600 ευρώ για τα μέλη της Εταιρείας και σε 700 ευρώ για τα μη μέλη. Υπάρχει η δυνατότητα μερικής παρακολούθησης με τη δέσμευση ότι ο αριθμός των επιλεγμένων σεμιναρίων θα ανέρχεται σε τουλάχιστον τέσσερα. Στην περίπτωση αυτή το κόστος παρακολούθησης για κάθε σεμινάριο κοστίζει 70 ευρώ για τα μη μέλη της Εταιρείας και σε 60 ευρώ για τα μέλη.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην Γραμματεία μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018 προκαταβάλλοντας το ποσό των 250 ευρώ.

Σε περίπτωση που δε συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων, η προκαταβολή επιστρέφεται.
Eπικοινωνία: 2310 274 610, Email: eeesm@otenet.gr, www.eeespm.gr

  Αφίσα   Πρόγραμμα