Ομάδα Επαγγελματικής Ανάπτυξης νέων θεραπευτών και θεραπευτριών ΓΣΘ

By on January 11, 2019. Posted in , . Tagged as , , , , , , , , , , .

Το παράρτημα Μακεδονίας της ΕΕΕΣ διοργανώνει Ομάδα Επαγγελματικής Ανάπτυξης για τους νέους θεραπευτές και θεραπεύτριες που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στη ΓΣΘ και έχουν λάβει την πιστοποίησή τους τα τελευταία χρόνια.

Στόχος της ομάδας είναι να υποστηρίξει τους νέους θεραπευτές και θεραπεύτριες, ώστε να ενισχύσουν και να ενδυναμώσουν την επαγγελματική τους ταυτότητα και παράλληλα να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα του έργου και του ρόλου τους.

Η ομάδα θα αποτελείται από 8 άτομα και προβλέπονται 5 συναντήσεις στη διάρκεια ενός έτους, δηλαδή μία συνάντηση ανά δίμηνο, διάρκειας μιάμισης ώρας.

Στην ομάδα μπορούν να συμμετέχουν νέοι θεραπευτές και θεραπεύτριες ΓΣΘ – μέλη του Παραρτήματος Μακεδονίας της ΕΕΕΣ, που έχουν πιστοποιηθεί τα τελευταία χρόνια από την ΕΕΕΣ.

Η συμμετοχή στην ομάδα είναι δωρεάν.

Συντονίστριες της ομάδας της ομάδας: Ντίνα Διαμαντίδου και Πέρσα Χατζηλάμπου

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής:

ΕΕΕΣ – Παράρτημα Μακεδονίας

Ερμού 48, 6ος όροφος, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310274610

e-mail: eeesm@otenet.gr

www.cognitivebehaviour.gr

 

Δηλώσεις συμμετοχής: ως 19 Ιανουαρίου 2019

Έναρξη της ομάδας: Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019, ώρα 12.30 – 14.00.

προσωπική ανάπτυξη 2

προσωπική ανάπτυξη