Διοικούσα Επιτροπή

Μέλη Δ.E.

Χάιντς Έλενα
Νικηφορίδης Παναγιώτης
Χριστοπούλου Έλενα
Χατζηβαλσαμά Πένη
Χατζηλάμπου Πέρσα