Κύκλος ευαισθητοποίησης

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ —ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ

Κύκλο Ευαισθητοποίησης στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Εισαγωγικά Σεμινάρια
Ι. Παρεμβάσεις σε Θέματα Ενηλίκων [30 Ω]

ΙΙ. Παρεμβάσεις σε Θέματα Παιδιών και Εφήβων [30 Ω]

Απευθύνονται σε ειδικούς ψυχικής υγείας (ψυχολόγους,

ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικούς παιδαγωγούς) και σε φοιτητές.

Διάρκεια : Δεκέμβριος 2010 έως Μάιο 2011

 
[timeline id=287]