Εισηγητές & επόπτες

Εισηγητές

Βάγια Παπαγεωργίου

2310-233930
2310-233931
6974890081
vpapage@gmail.com

Ντιάνα Χαρίλα

Κινητό 6945438991
aharila@psych.uoa.gr

Έλενα Χάιντς

CBT09-005

Μητροπόλεως 61
546 23 Θεσσαλονίκη
Γραφείο 2310224910
heinzelena@yahoo.gr

Σίλια Μπατρακούλη

Γραφείο 2410-258040
Κινητό 6938196226
ipsyd@otenet.gr

Ευάγγελος Παπαδάκης

CBT09-12

Κωνσταντινουπόλεως 91
546 44 Θεσσαλονίκη
Γραφείο 2310828559
Κινητό 6937663098
evpap2004@hotmail.com

Κωνσταντίνα Διαμαντίδου

CBT09-013

Βασιλίσσης Όλγας 205Α
546 46 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310425928 & 6974719667
e-mail: diamadin@otenet.gr

Παναγιώτης Νικηφορίδης

CBT09-014

Θ. Σοφούλη 60
54655 Θεσσαλονίκη
Γραφείο 2310413785
Κινητό 6977163734
pnikifor@gmail.com

Λουκάς Αθανασιάδης

CBT09-015

Ερμού 71
546 23 Θεσσαλονίκη
Γραφείο 2310221286
loukatha@the.forthnet.gr

Χριστίνα Χιονίδου

CBT09-016

Μητροπόλεως 61
546 23 Θεσσαλονίκη
Γραφείο 2310286180
hionch@hotmail.com

Καρανίκος Αθανάσιος

CBT10-023

Περγάμου 18
564 31 Θεσσαλονίκη
Γραφείο 2310649029
Κινητό 6938875364
karanikos1gr@yahoo.com

Ζηλιασκοπούλου Δέσποινα

CBT11-027

Εγνατίας 115
546 35 Θεσσαλονίκη
Γραφείο 2310223433
Κινητό 6997254532
d.ziliaskopoulou@gmail.com

Χρυσούλα Πασαλίδου

CBT14-055

Στρ.Γενναδίου 50
542 50, Θεσσαλονίκη
Γραφείο 2310322908
Κινητό 6936883896
passalidou2@hotmail.com

Επόπτες

Σίλια Μπατρακούλη

Γραφείο 2410-258040
Κινητό 6938196226
ipsyd@otenet.gr

Μαρία Ελένη Κοσμίδου

Παπαχριστοδούλου 3,Θεσ/νίκη,
Τμ. Ψυχολογίας, Α.Π.Θ.
Τ.Κ. 541 24 Θεσ/νίκη
2310 997 308, 2310-229-996(6)
kosmidis@psy.auth.gr

Έλενα Χάιντς

CBT09-005

Μητροπόλεως 61
546 23 Θεσσαλονίκη
Γραφείο 2310224910
heinzelena@yahoo.gr

Άννα Μπίμπου

Π.ΜΕΛΑ 35, 54623 Θες/νίκη
Γραφείο 2310-240670
Κινητό 6945613594
bibou@eled.auth.gr

Μαρία Προβατίδου

Κοκκινόχωμα, Καβάλα 64100,
Γραφείο 2510 327009
Κινητό 6938 894 996
mp2002@pathfinder.gr

Ευάγγελος Παπαδάκης

CBT09-12

Κωνσταντινουπόλεως 91
546 44 Θεσσαλονίκη
Γραφείο 2310828559
Κινητό 6937663098
evpap2004@hotmail.com

Κωνσταντίνα Διαμαντίδου

CBT09-013

Βασιλίσσης Όλγας 205Α
546 46 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310425928 & 6974719667
e-mail: diamadin@otenet.gr

Παναγιώτης Νικηφορίδης

CBT09-014

Θ. Σοφούλη 60
54655 Θεσσαλονίκη
Γραφείο 2310413785
Κινητό 6977163734
pnikifor@gmail.com

Χριστίνα Χιονίδου

CBT09-016

Μητροπόλεως 61
546 23 Θεσσαλονίκη
Γραφείο 2310286180
hionch@hotmail.com

Καρανίκος Αθανάσιος

CBT10-023

Περγάμου 18
564 31 Θεσσαλονίκη
Γραφείο 2310649029
Κινητό 6938875364
karanikos1gr@yahoo.com