Σεμινάρια για την άσκηση εποπτείας στη Γνωστική-Συμπεριφορική Θεραπεία

By on December 1, 2015. Posted in , . Tagged as , , , , , .

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ΕΕΕΣ-ΠΜ με συγχρηματοδότηση από την EABCT πρόκειται να διοργανώσει σεμινάρια 40 ωρών σχετικά με την άσκηση εποπτείας ΓΣΘ.

Με δεδομένο ότι η EABCT πρόκειται να καταρτίσει κριτήρια πιστοποίησης εποπτών στην ΓΣΘ, θεωρούμε ότι τα σεμινάρια αυτά αποτελούν ένα πρώτο βήμα για όποιον ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί ως επόπτης στη ΓΣΘ.

Τα κριτήρια παρακολούθησης των σεμιναρίων είναι να είναι ήδη πιστοποιημένος θεραπευτής στη ΓΣΘ και να έχει έναρξη επαγγέλματος τουλάχιστον μια πενταετία.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το κόστος συμμετοχής είναι 200 ευρώ και για την κατοχύρωση της θέσης απαιτείται το 50% ως προκαταβολή, η οποία δεν θα επιστραφεί σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν εμφανιστεί ή ακυρώσει την συμμετοχή του μια εβδομάδα πριν την έναρξη των σεμιναρίων.

Στο τέλος των σεμιναρίων θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Για όσους δεν έχουν πιστοποίηση ή δεν είναι θεραπευτές της ΓΣΘ μπορούν να παρακολουθήσουν κατ’ επιλογήν ένα σκ με συμμετοχή 50 ευρώ και χωριστή βεβαίωση.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να γίνει μέχρι τέλη Οκτωβρίου, μαζί με την υποβολή βιογραφικού σημειώματος και αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα του σεμιναρίου .

 

Με εκτίμηση,

η Δ.Ε. του Παραρτήματος Μακεδονίας της ΕΕΕΣ

 

 

πρόγραμμα