• 2310-274610
  • info@eeespm.gr
  • Ερμού 48, 6ος όροφος Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54626
  • Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Πανταζούδης Πανταζής
  • Επικοινωνία

Η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς, παράρτημα Μακεδονίας, μία αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί από το 2001 ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εγκεκριμένο  από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γνωστικής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας (European Association of Cognitive Behavior Therapy – EABCT). Με το παρόν πρόγραμμα, θέλοντας να ενισχύσει την παροχή κλινικών υπηρεσιών, που αφορούν παιδιά και εφήβους, διοργανώνει ένα Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται δια ζώσης και διαρκεί 18 μήνες, από τον Ιανουάριο του 2024 μέχρι τον Ιούλιο του 2025, ένα σαββατοκύριακο κάθε μήνα, διάρκειας 10 ωρών έκαστο.

Τι αφορά το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων:

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κύκλους α) εκπαιδευτικών σεμιναρίων (180 ώρες), β) πρακτική κλινική άσκηση στη γνωστική – Συμπεριφορική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων (4 ολοκληρωμένα περιστατικά, minimum 80 ώρες θεραπείας) και γ) εποπτεία κλινικής πρακτικής παιδιών και εφήβων, ατομικά / ομαδικά (minimum 40 ώρες εποπτείας).

Το πρόγραμμα εξειδίκευσης υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση και μια κριτική αναπτυξιακή διάσταση για την ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων (ενδεικτικά, άγχη, φοβίες, κατάθλιψη, ΔΕΠ-Υ, βία και παραβατικότητα, αντικοινωνική συμπεριφορά, ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές, διατροφικές διαταραχές, ταυτότητα φύλου, ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση/παραμέληση): δίνει έμφαση σε βιωματικές δραστηριότητες για τις κλινικές δεξιότητες/ κλινική αξιολόγηση που είναι απαραίτητες για την εδραίωση γενικών και εξειδικευμένων θεραπευτικών ικανοτήτων στην ψυχοθεραπεία παιδιών/εφήβων και την διεργασία δέσμευσης των ίδιων και της οικογένειάς τους (πχ προϋποθέσεις διεπαγγελματικής συνεργασίας, χορήγηση δοκιμασιών αξιολόγησης, διατύπωση περίπτωσης, ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας, μέθοδοι θεραπευτικών παρεμβάσεων για τα παιδιά/εφήβους και τα πλαίσια αναφοράς τους, κριτήρια θεραπευτικής επάρκειας και αποτελεσματικότητας). Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στηρίζεται στα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και σε πρωτόκολλα αντιμετώπισης των ψυχοκοινωνικών (ενδεικτικά: πένθος, απώλεια, τραύμα, διαζύγιο, υιοθεσία, χρόνια ασθένεια) και ψυχιατρικών δυσκολιών παιδιών και εφήβων, σε βιωματικές δραστηριότητες και σε παρουσίαση/ανάλυση περιπτώσεων μέσα από βιντεοσκοπημένες συνεδρίες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχους:

Α) την αξιοποίηση θεραπευτικών προσεγγίσεων από τις νεότερες προσεγγίσεις της Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας με παιδιά και νέους [Βασικές αρχές Γ/Σ και νέων ρευμάτων, ικανότητα οριοθέτησης και διατήρησης ενός πλαισίου συνεργασίας στην ψυχοθεραπεία με παιδιά και νέους, ικανότητα εφαρμογής παρεμβάσεων με βάση την αναπτυξιακή πορεία, ζητήματα εμπιστευτικότητας]

Β) τις πρακτικές αξιολόγησης κατά την θεραπευτική σχέση [διατύπωση υπόθεσης, αξιολόγηση  της κατάστασης και της θεραπευτικής αλλαγής,  κατανόηση της δυναμικής και του ευρύτερου πλαισίου κατά την παραπομπή, ικανότητα σύνθεσης σύνθετων και δυνάμει αντιφατικών δεδομένων για τη διαμόρφωση περίπτωσης, ικανότητα αξιοποίησης άλλων ψυχολογικών θεωριών και εφαρμογής τους]

Γ) Εξειδικευμένες εφαρμογές και κλινικές παρεμβάσεις σε διάφορες μορφές συμπτωματολογίας [κλινική διάσταση, αναπτυξιακή διάσταση, αξιοποίηση πρωτοκόλλων, παρουσίαση περιπτώσεων από εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενες, αξιοποίηση μεθόδων παιγνιοθεραπείας και εκπαίδευσης από κοινού γονέων και παιδιών]

Δ) Διεπαγγελματικές και οργανωσιακές ικανότητες [η θεραπευτική εργασία ως αυτόνομη σε ένα διεπαγγελματικό/διεπιστημονικό πλαίσιο, συνεργασία με δίκτυα]

Ε) Επάρκεια αναλυτικής σκέψης [Ισορροπία μεταξύ ερμηνείας και παρέμβασης, ανατροφοδότηση, ικανότητα προσδιορισμού και ανταπόκρισης στις προκλήσεις της θεραπευτικής σχέσης, κλείσιμο της θεραπείας]

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων:

Το πρόγραμμα εξειδίκευσης είναι ανοικτό στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κοινωνικών υπηρεσιών, και εκπαιδευτικούς  όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και διεξάγεται από την επιστημονική ομάδα των: Κανταρτζή Β. Καρανίκου Α., Μπίμπου – Νάκου Ι., Σιαμούλη Φ., και Χατζηλάμπου Π.

Η πρακτική άσκηση αφορά πιστοποιημένους/ες θεραπευτές/τριες  και  θεραπευτές/τριες (ψυχολόγους και παιδοψυχιάτρους) με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και της πρακτικής άσκησης χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης Θεωρητικών Σεμιναρίων και Πρακτικής Άσκησης. Όσοι δεν είναι πιστοποιημένοι/ες ή δεν διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Δεν έχουν, ωστόσο, τη δυνατότητα για πρακτική κλινική άσκηση και εποπτεία: Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων χωρίς πρακτική άσκηση.

Πώς μπορώ να συμμετέχω στο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων:

Η διαδικασία για τη συμμετοχή είναι η ακόλουθη:

1.Υποβολή αίτησης στη γραμματεία της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας Συμπεριφοράς, Παράρτημα Μακεδονίας.

  1. Σύντομο βιογραφικό υπόμνημα που αφορά την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία των συμμετεχόντων
  2. Προσωπική συνέντευξη με την/τον κάθε ενδιαφερόμενη/ο ξεχωριστά.

 Κόστος συμμετοχής: 1.800€ (αφορά τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για το διάστημα των 18 μηνών). Η πρακτική άσκηση έχει χωριστή χρέωση ανάλογα με το αν θα είναι ατομικές ή ομαδικές οι εποπτείες.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: 2310 274610 και eeesm@otenet.gr

© Copyright 2020 EEESPM